user_mobilelogo
Wat vindt u?

Wat vindt u van de plannen? Heeft u aanbevelingen en suggesties? Laat het ons weten!
Reageer online op de Gebiedskaart 2040 Lisserbroek en de Gebiedsenvelop Turfspoor.

Nu reageren
De dorpskern Lisserbroek zal de komende jaren flink uitgebreid worden. Na het vaststellen van de Gebiedskaart Lisserbroek 2040 door de gemeenteraad van Haarlemmermeer wordt er in het Driehoekoverleg hard gewerkt aan de totstandkoming van gebiedsenveloppen. Naar verwachting zullen deze eind 2019 in conceptvorm beschikbaar komen. Voor de nieuwbouw is het gebied tussen de Lisserdijk en het Turfspoor in beeld én het gebied tussen de Lisserweg en het recreatiebos Zwaansbroek.

Bij de projectontwikkeling is gekozen voor een experimentele participerende aanpak. De planontwikkeling in een neergelegd in het Driehoeksoverleg 2040, een samenwerkingsverband van gemeente, ontwikkelaars/bouwers en bewoners.

Hoe ziet Lisserbroek er in 2040 uit?

In het voorjaar van 2014 is door Lisserbroek SamenMeer onder bewoners een dromenenquête gehouden met een zeer hoog respons. Een van de thema’s was wonen en de wensen die er leefden onder de huidige inwoners. Tevens kwam in de zomer van 2014 het verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer om mee te denken over de uitbreiding van het dorp. De toenmalige wethouder Adam Elzakalai verzekerde de Dorpsraad Lisserbroek dat er alle vrijheid was om ideeën in te brengen. Onder leiding van de dorpsraad is een groep van meer dan 30 Lisserbroekers  aan de slag gegaan en het resultaat hiervan is opgetekend in de Acht Woongeboden. Hierin hebben inwoners van Lisserbroek aangegeven wat goed en belangrijk is in het dorp en aan welke waarden vastgehouden moet worden voor de toekomst.

De Acht Woongeboden

De Acht Woongeboden vormen de basis waarop met een groep betrokken dorpsgenoten gekeken is hoe Lisserbroek er in 2040 uit zou kunnen zien. De resultaten worden door de bewonersvertegenwoordigers in het Driehoekoverleg als input gebruikt.

In november 2016 zijn de kernwaarden van het dorp gepresenteerd en besproken met meer dan honderd mensen uit Lisserbroek en daarbuiten. Dit heeft geresulteerd in het Ambitiedocument Lisserbroek.

Als tussenstand voor de plannen en ideeën over Lisserbroek 2040 in het Driehoeksoverleg is de Concept Gebiedskaart Lisserbroek 2040 opgesteld en besproken met inwoners uit Lisserbroek. Deze is in 2018 door de gemeenteraad van Haarlemmermeer vastgesteld.

In het voorjaar van 2019 is door de gemeente Haarlemmermeer een informatiemarkt gehouden in het dorpshuis De Meerkoet waar inwoners kennis hebben kunnen nemen van de plannen voor zover op dat moment bekend is.

Relevante documenten