user_mobilelogo
Wat vindt u?

Wat vindt u van de plannen? Heeft u aanbevelingen en suggesties? Laat het ons weten!
Reageer online op de Gebiedskaart 2040 Lisserbroek en de Gebiedsenvelop Turfspoor.

Nu reageren

Lisserbroek zal in een periode van 20 jaar verdriedubbelen. Het dorp is één van de weinige plekken onder de rook van Schiphol waar, met de veiligheidscontouren van de luchthaven, nog kan worden gebouwd. Voor de nieuwbouw is het gebied tussen de Lisserdijk en het Turfspoor in beeld én het gebied tussen de Lisserweg en het recreatiebos Zwaansbroek.
Bij de projectontwikkeling is gekozen voor een experimentele participerende aanpak. De planontwikkeling in een neergelegd in het Driehoeksoverleg 2040, een samenwerkingsverband van gemeente, ontwikkelaars/bouwers en bewoners.

Hoe ziet Lisserbroek er in 2040 uit?

Je kunt die vraag bij anderen neerleggen, maar in dit dorp hebben we daar zelf ook ideeën over. Het denken over onze toekomst kreeg een vliegende start. Het toeval wilde dat de dromenenquête die Lisserbroek SamenMeer in het voorjaar van 2014 onder de bewoners hield, ook stilstond bij het thema wonen en de wensen die er leefden onder de huidige inwoners.

Daarbovenop kwam in de zomer van 2014 het verzoek van het nieuwbakken college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer om mee te denken over de uitbreiding van het dorp. Wethouder Adam Elzekalai verzekerde ons dat we alle vrijheid kregen om ideeën in te brengen. Onder leiding van de Dorpsraad is een groep van meer dan 30 Lisserbroekers met dit verzoek aan de slag gegaan en het resultaat hiervan is opgetekend in de Acht Woongeboden.

De Acht Woongeboden

In de Acht Woongeboden geven wij als bewoners van Lisserbroek aan wat we goed en belangrijk vinden in het huidige dorp en welke waarden we naar de toekomst willen vasthouden. Ze vormen de basis waarop we met een groep betrokken dorpsgenoten zijn gaan schetsen hoe ons dorp er in 2040 uit zou kunnen zien. Met deze ideeën liepen en lopen we steeds een stap voor op de gedachtenontwikkeling bij de gemeente en bij de bouwers. Dat is onze input voor het Driehoeksoverleg.

In november 2016 zijn de kernwaarden van het dorp gepresenteerd en besproken met meer dan honderd mensen uit Lisserbroek en daarbuiten. Dit heeft geresulteerd in het Ambitiedocument Lisserbroek.

Als tussenstand voor de plannen en ideeën over Lisserbroek 2040 in het Driehoeksoverleg is de Concept Gebiedskaart Lisserbroek 2040 opgesteld. Deze gebiedskaart wordt in het najaar van 2017 met de Lisserbroekers besproken.

Relevante documenten