user_mobilelogo
Lisserbroek verdriedubbelt in het jaar 2040 tot een dorp met 11.000 inwoners. Er komen 4.000 huizen bij. Veel mensen in en rond het dorp zoeken een huis. Heb je zelf een idee voor hoe het zou kunnen worden? Dat willen we graag horen. Sluit je aan bij de meedenkers! Dat is een groep dorpsgenoten die in de afgelopen jaren al meerdere keren inbreng heeft geleverd.
 
Meld je aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek een van de woordvoerders aan en vertel waarom je erbij betrokken wilt zijn. Dan nemen we binnenkort contact met je op en kun je op een avond meedenken in een werksessie.

Actuele berichten

Wanneer begint de nieuwbouw?

12 december 2019
Ons dorp verdriedubbelt tot 2040. We kennen allemaal mensen die graag in ons dorp willen wonen. Er is veel vraag naar nieuwe huizen. Het is de grote vraag wanneer de nieuwbouw begint. In het Haarlems Dagblad van 3 december 2019 staat een artikel over de woningbouw, waarin andere informatie staat dan in het artikel in Iformeer van 27 november 2019. De gemeente kan tot op heden nog niet bevestigen welk bericht juist is. 

Voor meer informatie kun je terecht bij een van de woordvoerders namens het dorp: Leo Tates, Luit Buurma, Ed Nieuwenhuizen, Richard Trompert of Bert Mens.

Ben jij een meedenker woningbouw?

29 oktober 2019
Lisserbroek verdriedubbelt in het jaar 2040 tot een dorp met 11.000 inwoners. Er komen 4.000 huizen bij. Veel mensen in en rond het dorp zoeken een huis. Heb je zelf een idee voor hoe het zou kunnen worden? Dat willen we graag horen. Sluit je aan bij de meedenkers! Dat is een groep dorpsgenoten die in de afgelopen jaren al meerdere keren inbreng heeft geleverd.
 
Meld je aan bij secretaris@dorpsraadlisserbroek.nl of spreek een van de woordvoerders aan en vertel waarom je erbij betrokken wilt zijn. Dan nemen we binnenkort contact met je op en kun je op een avond meedenken in een werksessie.

Miljarden voor woningbouw

25 september 2019
Het Kabinet trekt met Prinsjesdag miljarden uit om de woningbouw in Nederland te stimuleren. Daar willen we in Lisserbroek met alle plezier aan meewerken. Ons dorp is één van de weinige plekken onder de rook van Schiphol waar je kan bouwen. Met de verdriedubbeling van het dorp naar 2040 dragen we bij aan de economische ontwikkeling van Nederland. Laten we het dan ook (in één keer) goed doen.

Ambitie ontsluiting dubbeldorp
Het eerste doel om het overheidsgeld in te zetten, is de vermindering van de overlast en onveiligheid op en rond de bestaande Lisserbrug. Met elke nieuwe woning in Lisse of Lisserbroek neemt de irritatie en de vertraging toe. Uit verkeersonderzoeken blijkt dat er in het dubbeldorp Lisse-Lisserbroek een tweede oeververbinding over de Ringvaart voor (vracht)auto’s nodig is.Het extra geld zorgt niet alleen voor de brug zelf, maar ook voor een optimale inpassing binnen het dorp of in het landschap. Dan hebben de toekomstige omwonenden er minimaal last van en er is ruimte voor een redelijke schadeloosstelling. Het zou zelfs kunnen dat er dan wordt gekozen voor een aquaduct. Naast een goede doorstroming heeft  de scheepvaart dan geen last van het wegverkeer. Achteraf helpt het ook voor de inpassing van de busbrug en de buslijn door de nieuwe woonwijk.

Ambitie voor water en groen
Water en groen maken een groot deel van het aangezicht van het dorp. Bomen en oppervlaktewater geven een plus aan de leefkwaliteit zodat mensen plezierig wonen, werken en ontspannen. Met meer groen en blauw levert het dorp een bijdrage aan klimaatadaptatie. Er is meer veerkracht om droge perioden en stortbuien op te vangen. 
Ook extreme temperaturen worden gematigd. Zelfs de natuurwaarden, de verscheidenheid van soorten dieren en planten, neemt toe. Vogels, bloemen en bijen vallen daarbij op. Tot slot stijgt de waarde van huizen door meer water en groen.

Ambitie voor duurzaamheid
Met enige financiële ondersteuning is het mogelijk om alle nieuwe (en bestaande) huizen los van het gas te maken. Dat is gekoppeld aan een bouwtechniek die weinig energie vraagt om de huizen, afhankelijk van het seizoen, warm of juist koel te houden. Daarbij spelen ook herbruikbare bouwmaterialen een belangrijke rol. Het is een manier om de uitstoot van CO2 tot een minimum te beperken.

Gaan al die miljarden helpen?
Misschien wel, of niet. De vertraging van de woningbouw ligt niet (alleen) aan de problemen om de exploitatie rond te rekenen. Al helpt het natuurlijk als de overheid meer ruimte krijgt en neemt om te investeren in de publieke ruimte (ontsluiting, voorzieningen, openbare ruimte). Het rendement van het geld kan aanzienlijk toenemen met een cultuuromslag bij de overheid. Het gaat om een heldere visie bij de overheid, bijvoorbeeld voor de economische ontwikkeling of voor voorzieningen. Er is gebrek aan ruimte voor nieuwe ideeën. Evengoed zou het helpen als de dichtheid van regeltjes afneemt, en bijvoorbeeld het lef om op een andere manier te bouwen toeneemt. En niet te vergeten een daadkrachtiger samenwerking tussen verschillende overheden.

Gebiedskaart Lisserbroek 2040 unaniem vastgesteld

15 september 2018
De gemeenteraad van de Haarlemmermeer heeft op 6 september 2018 unaniem de Gebiedskaart Lisserbroek 2040 vastgesteld. Voorafgaand aan de stemming heeft op 19 juli 2018 een Raadssessie plaatsgevonden, waarbij een aantal partijen heeft ingesproken. De Gebiedskaart en alle inspraaknotities zijn terug te vinden op de pagina Lisserbroek 2040.

Dorpsraad tijdens Raadsplein: Eerst de infrastructuur, dan pas bouwen

04 december 2017
Op 30 november 2017 vond, op verzoek van D66, een raadssessie plaats over de voorgenomen nieuwbouw in en om Lisserbroek en de bijbehorende infrastructuur. Namens de Dorpsraad Lisserbroek sprak Leo Tates zijn zorgen uit over de toename van de verkeersdruk als gevolg van de explosieve groei van het dorp. 

Wanneer de voorgenomen gebiedsontwikkeling bij het Turfspoor en Lisserbroek-Noord word gerealiseerd, komt de huidige ontsluitingsstructuur van Lisserbroek - de Lisserbroekerweg, de Lisserweg en een stukje Hillegommerdijk - middenin het nieuwe dorp te liggen. De nieuwbouwprojecten aan de Lisser kant van de Lisserbrug zullen bovendien extra druk leggen op de nu al overbelaste Lisserbrug en Lisserbroekerweg. De Dorpsraad is van mening dat de infrastructuur moet worden aangepast vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden. Om het verkeer in goede banen te leiden, zouden nieuwe ontsluitingswegen en een tweede brug over de Ringvaart moeten worden aangelegd. 
Naast Leo Tates heeft ook Herold Dongelmans als inwoner gesproken.

Vooruitlopend op de raadssessie werd op 30 november 2017 een avond georganiseerd waarop inwoners van Lisse en Lisserbroek konden meedenken over kortetermijnoplossingen voor de verkeersproblematiek rond de Lisserbrug. De aanwezige bewoners zagen hier echter geen heil in en pleitten voor een structurele aanpak van de verkeersproblemen. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u op korte termijn op deze website.

Meer informatie

Samenwerkingsafspraken tussen gemeente en dorps- en wijkraden

27 november 2017
Tussen de Gemeente Haarlemmermeer en de dorps- en wijkraden zijn hernieuwde afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn op 11 oktober 2017 besproken in een gezamenlijke bijeenkomst met de gebiedsmanager, Lisserbroek SamenMeer en de Dorpsraad Lisserbroek. Op 27 november 2017 vindt het halfjaarlijks overleg met alle dorps- en wijkraden plaats, waarin ook aandacht is voor de samenwerkingsafspraken. De Dorpsraad Lisserbroek herkent zich niet in de voorgestelde samenwerkingsafspraken. In een brief aan alle dorps- en wijkraden wordt dit uiteengezet. Voor inwoners van Lisserbroek geeft de brief een beeld van hoe de Dorpsraad Lisserbroek en Lisserbroek SamenMeer erover denken. 

Meer informatie
Lees hier de volledige brief (.pdf).

Dorpsblad De Meerkoet

De dorpsraad publiceert maandelijks een artikel in het dorpsblad De Meerkoet. Deze artikelen kunt u hier nalezen.

2019
December: Houvast zoeken
November: School met dorpsgemeenschap
Juni: Laten we alvast beginnen
Mei: Het lijkt of het dorp instemt
Maart: Beweging verkeer Lisserbroek
Februari: Nieuwbouw en het bestaande dorp
Januari: Het sprookje van de doorstroming