user_mobilelogo

Actuele berichten

Gebiedskaart Lisserbroek 2040 unaniem vastgesteld

15 september 2018
De gemeenteraad van de Haarlemmermeer heeft op 6 september 2018 unaniem de Gebiedskaart Lisserbroek 2040 vastgesteld. Voorafgaand aan de stemming heeft op 19 juli 2018 een Raadssessie plaatsgevonden, waarbij een aantal partijen heeft ingesproken. De Gebiedskaart en alle inspraaknotities zijn terug te vinden op de pagina Lisserbroek 2040.

Dorpsraad tijdens Raadsplein: Eerst de infrastructuur, dan pas bouwen

04 december 2017
Op 30 november 2017 vond, op verzoek van D66, een raadssessie plaats over de voorgenomen nieuwbouw in en om Lisserbroek en de bijbehorende infrastructuur. Namens de Dorpsraad Lisserbroek sprak Leo Tates zijn zorgen uit over de toename van de verkeersdruk als gevolg van de explosieve groei van het dorp. 

Wanneer de voorgenomen gebiedsontwikkeling bij het Turfspoor en Lisserbroek-Noord word gerealiseerd, komt de huidige ontsluitingsstructuur van Lisserbroek - de Lisserbroekerweg, de Lisserweg en een stukje Hillegommerdijk - middenin het nieuwe dorp te liggen. De nieuwbouwprojecten aan de Lisser kant van de Lisserbrug zullen bovendien extra druk leggen op de nu al overbelaste Lisserbrug en Lisserbroekerweg. De Dorpsraad is van mening dat de infrastructuur moet worden aangepast vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden. Om het verkeer in goede banen te leiden, zouden nieuwe ontsluitingswegen en een tweede brug over de Ringvaart moeten worden aangelegd. 
Naast Leo Tates heeft ook Herold Dongelmans als inwoner gesproken.

Vooruitlopend op de raadssessie werd op 30 november 2017 een avond georganiseerd waarop inwoners van Lisse en Lisserbroek konden meedenken over kortetermijnoplossingen voor de verkeersproblematiek rond de Lisserbrug. De aanwezige bewoners zagen hier echter geen heil in en pleitten voor een structurele aanpak van de verkeersproblemen. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u op korte termijn op deze website.

Meer informatie

Samenwerkingsafspraken tussen gemeente en dorps- en wijkraden

27 november 2017
Tussen de Gemeente Haarlemmermeer en de dorps- en wijkraden zijn hernieuwde afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn op 11 oktober 2017 besproken in een gezamenlijke bijeenkomst met de gebiedsmanager, Lisserbroek SamenMeer en de Dorpsraad Lisserbroek. Op 27 november 2017 vindt het halfjaarlijks overleg met alle dorps- en wijkraden plaats, waarin ook aandacht is voor de samenwerkingsafspraken. De Dorpsraad Lisserbroek herkent zich niet in de voorgestelde samenwerkingsafspraken. In een brief aan alle dorps- en wijkraden wordt dit uiteengezet. Voor inwoners van Lisserbroek geeft de brief een beeld van hoe de Dorpsraad Lisserbroek en Lisserbroek SamenMeer erover denken. 

Meer informatie
Lees hier de volledige brief (.pdf).

Dorpsblad De Meerkoet

De dorpsraad publiceert maandelijks een artikel in het dorpsblad De Meerkoet. Deze artikelen kunt u hier nalezen.

2019
Juni: Laten we alvast beginnen
Mei: Het lijkt of het dorp instemt
Maart: Beweging verkeer Lisserbroek
Februari: Nieuwbouw en het bestaande dorp
Januari: Het sprookje van de doorstroming